geberacje
Jani Salokangas

Generacje

Styl życia
Jak możemy pomóc kolejnemu pokoleniu chrześcijan mądrze żyć w kulturze, w której wciąż ulegamy rozproszeniu – w sensie mentalnym, emocjonalnym, a nawet duchowym? Żadne inne pokolenie ludzi wierzących nie musiało się zmagać z tyloma zmianami w społeczeństwie co pokolenie obecne. Dla wielu młodych dorosłych to duże wyzwanie, aby być kimś więcej niż tylko konsumentem w kościele, by tworzyć pokolenie, które z mądrością potrafi się poruszać na tych zdradliwych wodach.

Nasze wyzwanie

Obecnie młodzi dorośli mają dostęp do ogromu wiedzy, który dla poprzednich pokoleń był praktycznie nieosiągalny. Poważne wyzwanie dla młodych ludzi stanowi dzisiaj dokonywanie mądrych wyborów i zastosowanie danej im wiedzy w ich życiu i środowisku. Kolejne pokolenie zastaje świat z poważnie już „zanieczyszczonym powietrzem” społecznej, kulturowej i religijnej atmosfery. Jednym z głównych problemów jest fakt, że wysyłamy w ten świat ludzi nieprzygotowanych do walki z przeciwnikiem, który jest coraz bardziej przebiegły.

Jeśli chcemy, żeby kolejne pokolenie rozkochało się w relacji z Jezusem i zrozumiało temat Izraela, już czas, aby poważnie zaangażować się w ten dialog

Jako organizacja ICEJ ARISE, pracująca z młodymi ludźmi, chcemy wchodzić na to pole bitwy z konkretnym przekazem. To przesłanie bardzo odbiega od popularnych obecnie trendów i często jest źle rozumiane – a dotyczy odnowy Izraela. Media karmią nas ogromną ilością wiadomości, które często demonizują Izrael i pokazują przykry obraz Żydów. Ta agitacja znalazła także swoje miejsce w edukacji: od szkół podstawowych po uniwersytety. Tego rodzaju wpływ na postawy młodych ludzi względem Izraela jest tragiczny w skutkach. Większość młodych dorosłych nigdy nie przeczytała w całości Nowego Testamentu, nie mówiąc już o Starym Testamencie, co dodatkowo pogłębia problem, jaki napotykają proizraelscy chrześcijanie. Humanizm wkrada się dzisiaj do kościołów i podważa wiarygodność Bożego Słowa. Nadszedł najwyższy czas, by ludzie wierzący, rozkochani w Prawdzie, którą jest Jezus, powstali i odpowiedzieli na stawiane im wyzwanie.

Nie chodzi tutaj o moralizowanie ani tym bardziej o przedstawianie innym skomplikowanych teologicznych wywodów, ale o okazywanie miłości i służenie, tak, jak to robił Jezus. Jeśli chcemy, żeby kolejne pokolenie rozkochało się w bliskiej relacji z Jezusem i zrozumiało temat Izraela, nadszedł czas, aby poważnie zaangażować się w ten dialog i nie uciekać od problemu. Jeśli chcemy widzieć zmiany, sami musimy stać się tą zmianą. Pokolenie, które nieustannie gromadzi informacje, woła do nas o nadanie jasności i kierunku. Musimy stać się jego przewodnikami, zanim świat zajmie w tym nasze miejsce.

Uczyć, żyć, dzielić się

Praca ARISE od początku – od założenia organizacji w 2002 r. – skupia się na docieraniu do młodych dorosłych na całym świecie, zachęcaniu ich i wpływaniu na nich poprzez globalne poruszenie i inspirację młodych ludzi, którzy są oddani Jezusowi, a zarazem stoją z Izraelem. Za sprawą ARISE ponad 1500 młodych chrześcijan z ponad 30 krajów odwiedziło Izrael. Setki tysięcy zostaje zainspirowanych poprzez naszą działalność w internecie i na portalach społecznościowych, a także za sprawą magazynu online „AriseNow” i program radiowy „AriseBase”. Ta praca skupia się na trzech prostych, ale najistotniejszych celach związanych z ewangelią: uczyć, żyć i dzielić się.

Pokolenie, które nieustannie gromadzi informacje, woła do nas o nadanie jasności i kierunku

Wszystko, co ma w sobie życie, musi wzrastać

Studiowanie i nauczanie Biblii jest kluczowym zadaniem każdego, kto poznał Boga i Jego plany. Biblia to jedyne absolutne źródło Bożego autorytetu, objawienie Bożych myśli dla każdego człowieka i Bożej woli dla życia każdego z nas (zob. 2 List do Tym. 3:16–17). To z pewnością wystarczający powód, by studiować Pismo Święte. Chcemy nauczać tego, co Biblia mówi o życiu z Bogiem, pełnym pasji, oraz co mówi o Izraelu i jego proroczym odnowieniu. Jeśli następne pokolenie nie usłyszy tego przesłania w przystępny, zrozumiały i praktyczny sposób, może to stanowić poważny powód, dla którego Boże żniwa mogą zostać zatrzymane. Wszystko, co ma w sobie życie, musi wzrastać. Podobnie nasze życie w Chrystusie musi się rozwijać, tak samo i nasze poselstwo. Przekazywanie Prawdy nie jest przywilejem i obowiązkiem tylko jednego pokolenia. Ta najważniejsza wiadomość musi zostać najpierw zasiana w kolejnym pokoleniu, by przekaz mógł być kontynuowany.

Musimy żyć w oparciu o to, w co wierzymy. Biblia wyraźnie to podkreśla, szczególnie w Liście Jakuba: Wiara bez uczynków jest martwa (Jakuba 2:26). To znaczy, że cokolwiek zostaje nam objawione z Bożej prawdy, należy to wprowadzić w życie. Dzisiejsza młodzież jest zmęczona słuchaniem dobrze opracowanych wykładów teologicznych. To, czego tak naprawdę potrzebuje, to ludzie wpływu, liderzy chrześcijańscy, którzy zmieniają za pomocą ewangelii swoje środowisko na wielu poziomach; to miłość wobec ludzi w Kościele i poza nim.

Kiedy już rozumiemy pewne prawdy biblijne i umiemy je zastosować, możemy dzielić się Słowem, które ma potężną moc: Bóg może czynić i będzie czynił cuda w naszym życiu, pomimo wyzwań i łez, które także są częścią życia. Osoby, które to rozumieją, mogą opowiadać o swoim życiu z Bogiem, ponieważ stały się żywym świadectwem Bożego Królestwa na ziemi.

Światło w tunelu

Jeśli chcemy, żeby młodzi ludzie rozpoczęli życie z Bogiem i zostali przemienieni, musimy wprowadzać zmiany we własnym życiu. Zmieńmy swój stosunek do młodych ludzi. Zobaczmy w nich potencjał, Boże powołanie i dzielmy się z nimi Prawdą, że każdy z nas potrzebuje Jezusa, Króla żydowskiego.

Bez względu na swój wiek postanówmy poznać kulturę, w której żyjemy, by być bardziej skuteczni w otwieraniu innym oczu na Boże plany względem Izraela. Pytanie brzmi: czy rzeczywistość, w której żyjemy, będzie w nas budzić pogardę dla młodego pokolenia i prowadzić do izolacji – czy raczej będziemy chcieli wyciągnąć swoje ręce ponad bariery międzypokoleniowe? Jeśli prawdziwie wierzymy, że nasz Bóg jest wiecznym Bogiem, musimy uwierzyć również w to, że On ma plan dla każdego pokolenia. Kolejne pokolenie dorasta do stawiania czoła wyzwaniom, jakie napotyka Boże Królestwo. Bóg chce je przygotować do zwycięstwa nad wszelkim rozproszeniem – dla Jego chwały. Pomimo trudności, jakie być może są przed nami, musimy dać z siebie wszystko, z radością i odwagą, w pełni wiary. Ponieważ wiemy, że jest światło w tym tunelu.

Tłumaczenie: Estera Wieja
Artykuł ukazał się w Word from Jerusalem, czasopiśmie wydawanym przez Międzynarodową Chrześcijańską Ambasadę w Jerozolimie, www.icej.org