tworczy-sylwia-tomczyk
Sylwia Tomczyk

Twórczy, a jednocześnie zorganizowani

Rozwój osobisty
Odebrałam kiedyś ciekawy telefon. Znajomy artysta, w ramach pracy sezonowej, został zatrudniony na budowie. Każdego dnia relacjonował swoje przemyślenia. Praca, którą miał wykonać, polegała na kopaniu rowu. Wyznaczone zadanie było proste. Razem z kolegą nieartystą mieli kopać rowy – każdy kopał swój. Długość i szerokość rowu w obu przypadkach miała być jednakowa. Znajomy artysta, jako osoba twórcza, która bardzo lubi nowe wyzwania, również do tego zadania podszedł pełen entuzjazmu.

Mogłoby się wydawać, że przy kopaniu rowu nie ma co filozofować. Wystarczy tylko kopać. Tak też zrobił kolega nieartysta. Natomiast znajomy artysta, poszukujący we wszystkim twórczych rozwiązań, rozpoczął kopanie rowu od strony prawej do lewej. Potem sprawdzał, czy kopanie od lewej do prawej przyspieszy pracę. Kolejne etapy polegały na weryfikacji wydajności kopania przy trzymaniu łopaty pod różnym kątem. Próbował rozmaitych wariantów.

Słuchałam tej historii „pozornie o niczym” z zaciekawieniem, ponieważ znajomy opowiadał ją z pełnym zaangażowaniem. Często okazuje się, że proste opowieści, jeśli im się dobrze przyjrzeć, trafnie ilustrują życiowe prawdy. I w tym przypadku dokładnie tak było: kolega nieartysta, kopiąc codziennie, bez zastanawiania się nad techniką i wdrażaniem różnych pomysłów, wykopał rów szybciej. A znajomy artysta? Był rozczarowany faktem, że włożył tyle energii w usprawnianie kopania, a jednak okazał się drugi. Mimo to wyciągnął z tego doświadczenia bardzo ciekawy wniosek: „Ta praca pokazała mi, że nawet kopanie rowu może być twórcze. Gdybym tylko był trochę lepiej zorganizowany, skończyłbym szybciej!”. A więc oprócz twórczego podejścia potrzebujemy także sprawnej organizacji.

Jak być twórczym i zorganizowanym jednocześnie?

Zdolność do wprowadzania pomysłów w życie nie jest przejawem artystycznego geniuszu. Tę umiejętność może nabyć każdy. W dzisiejszym świecie, skupionym na innowacji, rozwoju i kreatywności, łatwo jest zakochać się w pomysłach. Należy jednak pamiętać, że dopiero połączenie kreatywności z dobrą organizacją daje pożądany efekt.

Proces naszej pracy nad pomysłem jest najkorzystniejszy, kiedy zostanie dostosowany do naszych preferencji twórczych i osobowościowych. Znaną myśl Henry’ego Clouda: „Plan zadziała, jeśli ty zadziałasz zgodnie z planem” można uzupełnić: Myśl o planie w kategoriach możliwości wykonania. Weź pod uwagę swój temperament, osobowość oraz preferencje w oparciu o dominację prawej lub lewej półkuli mózgu.

Siła organizacji

Efekt naszych pomysłów jest uzależniony od naszych umiejętności organizacyjnych. Można zaobserwować, że osoby kreatywne, ale mało zorganizowane osiągają niewiele. Wyobraźmy sobie niezwykle twórczego, ale zupełnie niezorganizowanego myśliciela. Ktoś, kto ma mnóstwo pomysłów, ale jest niezorganizowany, nie urzeczywistnia żadnego z nich. Możemy ująć to za pomocą równania: 100 × 0 = 0. Osoba o połowę mniej kreatywna, ale bardziej zorganizowana osiąga lepsze rezultaty: 50 × 2 = 100. To równanie ilustruje, dlaczego mniej kreatywni, ale zorganizowani mogą być bardziej produktywni. Wyłania się z tego trochę niewygodna prawda: osoba przeciętnie kreatywna, ale mająca zdolności organizacyjne osiągnie więcej niż niezorganizowany geniusz.

Jak dobrze zarządzać samym sobą?

Największe bariery na drodze do urzeczywistniania pomysłów znajdują się w nas samych. Przewodzenie samemu sobie jest wyzwaniem – nie możemy dopuścić, aby nasze naturalne skłonności ograniczały nasz potencjał. Jak skutecznie pokonać te bariery?

„Kreatywność wiąże się z produktywnością. Aby znaleźć kilka pomysłów, które się sprawdzą, musisz wypróbować mnóstwo innych, które nie działają” – Robert Sutton.

1. Nie bój się spróbować jeszcze raz. Projekty, które kończą się porażką, mają swoją wartość, ale tylko wtedy, kiedy potrafimy uznać porażkę i wyciągnąć z niej dobre wnioski. Wytrwałe próby przynoszą efekty, podczas gdy rezygnacja zatrzymuje nas w miejscu. Jeśli wykazujemy otwartość, aby ciągle uczyć się nowych sposobów i rozwiązań, lepiej radzimy sobie także z problemami i przeszkodami do pokonania.

2. Rzadko osiągamy coś nadzwyczajnego w odosobnieniu. Wszyscy mamy mocne i słabe strony. Jeśli jesteś marzycielem, który lubi pracować sam, twoje pomysły będą się pojawiały i znikały, ale nie zostaną zrealizowane. Jeśli jesteś działaczem, możesz mieć trudność z generowaniem nowych pomysłów, ale łatwo skupiasz się na wykonaniu konkretnego zadania. Dzięki rozpoznaniu, do której grupy należysz, i nawiązaniu partnerskiej współpracy z innymi staniesz się bardziej efektywny. „Ten, z którym dzielę się pomysłem, otrzymuje naukę bez umniejszania mojego pomysłu: ten, kto zapala świeczkę od mojej, otrzymuje światło bez pozbawiania mnie jasności. To, że pomysły powinny być przekazywane sobie przez ludzi na całym świecie w celu moralnej i wzajemnej nauki człowieka, wydaje się szczególnym i hojnym zamiarem” – Thomas Jefferson.

3. Znaczenie działań. Działania to tlen utrzymujący pomysły przy życiu. To określone czynności, które musisz wykonać, aby zrealizować projekt. Im bardziej jasne i konkretne, tym mniej oporu w czasie realizacji. Opis każdego działania rozpocznij od czasownika (opis działań powinien być krótki): porozmawiaj z kimś, aby omówić szczegóły, zbadaj możliwości, zaktualizuj dokumenty, porusz różne kwestie itp.

Kiedy osoba kreatywna zmuszona jest długo oczekiwać na właściwą chwilę, aby podjąć działanie, często poddaje się i rezygnuje. Zwlekanie rodzi w niej apatię i pozbawia energii. Dobra wiadomość dla spontanicznej osobowości jest taka, że natychmiastowa realizacja pomysłu może mieć swoje korzyści. Wymaga jednak nie tylko siły woli, ale też postawy odpowiedzialności, pokory i otwartości na weryfikowanie pomysłu na różnych etapach.

4. Pomyśl o swoim miejscu pracy. Twoje otoczenie wpływa na zdolność koncentracji i kreatywnego myślenia. Z ciekawych badań na temat przestrzeni pracy wynika, że bardziej ograniczone przestrzenie pomagają nam uważnie się skupić, podczas gdy pomieszczenia z większą ilością przestrzeni i wyższym sufitem sprzyjają bardziej nieskrępowanemu myśleniu. Inne czynniki, takie jak jasność, hałas, wystrój wnętrza, wpływają na pracę w bardziej indywidualnym wymiarze.

5. Twórczość, która czerpie ze źródła. Każdy z nas korzysta ze świata, który jest wzbogacany dzięki urzeczywistnionym pomysłom. Kiedy ludzie oglądają dobry film, czytają nową powieść, słuchają nowego albumu, czasami nie mają świadomości ogromnego wysiłku i umiejętności potrzebnych do stworzenia tych rzeczy. Jako twórcy powinniśmy patrzeć na świat innowacji głębiej niż tylko pod kątem zewnętrznych efektów. Powinniśmy doskonalić nasze twórcze talenty poprzez ciągłą edukację. Bez względu na branżę, każdy twórca, któremu udało się urzeczywistnić pomysł, brał udział w zmaganiu, by ten proces zwycięsko zakończyć. Jeśli uda ci się przetrwać podróż, wniesiesz zmianę w ten świat.

Jednak przede wszystkim w rozwijaniu twórczości i kreatywności ważne jest źródło, z którego czerpiemy. To Bóg, który jest Twórcą, chce nam udzielić najlepszych wskazówek, które pozwolą urzeczywistnić dany projekt, rozwiązać problem, podjąć dobre decyzje. Pamiętajmy także, aby wykorzystując swoją kreatywność, zachować poczucie odpowiedzialności. To cecha tych, z którymi Bóg lubi współdziałać.

Opracowano na podstawie: Scott Belsky, Realizacja genialnych pomysłów. Jak sprawić, by nie skończyło się na gadaniu, Helion 2011.