5-wartosci-budowania-firmy
Krzysztof Jędrzejewski

5 wartości ważnych dla rozwoju firmy

Biznes
Jako przełożony częściej stawiaj pytania niż sugeruj gotowe rozwiązania. Jasno ustalaj zadania, wymagania i zasady oceny

Zauważaj i szanuj ludzi

1. Zainteresuj się najbliższymi osobami w pracy. Dowiedz się, co jest dla nich ważne w życiu osobistym, zapytaj o rodzinę, zmagania, radości i smutki. Poznaj ich hobby, pasje, cele i priorytety w życiu oraz marzenia.
2. Buduj relacje. Mów też o sobie: o tym, co dla ciebie jest ważne w życiu, o swoich przeżyciach, doświadczeniach, refleksjach, emocjach i uczuciach. Budowanie relacji to proces wzajemnego otwierania się, coraz lepszego poznania i zrozumienia, budowy zaufania.
3. Bądź wdzięczny za to, co inni robią dla ciebie w twoim zespole. Pamiętaj o prostych słowach: dziękuję, przepraszam. Doceniaj pracę innych.
4. Komunikuj pracownikom o różnych zmianach i wydarzeniach w firmie, w zespole. Wyrażaj swoje oczekiwania, uwagi co do pracy podwładnych, współpracowników. Informacja zwrotna jest istotnym elementem szacunku dla drugiej osoby.

Bądź wiarygodny, bądź świadomy siebie, rozwijaj się

1. Poznaj samego siebie, swoje motywacje i potrzeby. Poznaj i zrozum swoje emocje, uczucia, uświadom sobie, skąd się biorą. Dowiedz się, dlaczego w danych sytuacjach reagujesz w określony sposób. Zdefiniuj swoje wartości i priorytety w pracy, w życiu. Określ swój cel i sens życia.
2. Szanuj siebie i dbaj o siebie. Dbaj o poczucie własnej wartości, bo to nie jest pycha ani zadufanie. Poczucie własnej wartości daje pokój, spójność, poczucie bezpieczeństwa, satysfakcję z życia, energię do rozwoju i budowania relacji, zaufanie do siebie, obiektywizm, asertywność i odpowiedzialność.
3. Bądź spójny w tym, co mówisz i co robisz. Jeśli istnieje różnica pomiędzy tym, co deklarujemy, a tym, jak postępujemy, tracimy wiarygodność w oczach ludzi. Prędzej czy później stracimy też poczucie własnej wartości. Nauczaj przez własny przykład.
4. Dbaj o rozwój osobisty. Każdy człowiek jest niedoskonały i zawsze istnieje coś, co możemy zmienić w sobie na lepsze. Poza tym stale zmienia się nasze otoczenie społeczne i gospodarcze, otoczenie najbliższych osób. Wymaga to jego ciągłego poznawania, a także modyfikowania i udoskonalania dotychczasowych działań. Rozwój osobisty jest niekończącym się procesem i ciągle wymaga wysiłku. Nie możesz dać tego, czego sam nie masz.

Myśl pozytywnie, bądź odważny

1. Jeśli uwierzysz, że można coś zrobić, będziesz się zastanawiał, jak to zrobić. Jeśli będziesz miał przekonanie, że nie da się tego zrobić, będziesz myślał i udowadniał, dlaczego to niemożliwe. Jednocześnie zmieniaj to, co możesz zmienić, i zaakceptuj to, czego zmienić nie możesz. Bądź mądry, żebyś umiał odróżniać jedno od drugiego.
2. Motywuj innych do lepszego działania, wspieraj ich. Jeśli krytykujesz, oceniasz, rób to w sposób konstruktywny, a nie destrukcyjny. Zachowaj przy tym szacunek dla drugiej osoby i przyjmij postawę miłości.
3. Podejmuj działania pomimo obaw, co ludzie powiedzą i pomyślą o tobie. Ryzykuj w przemyślany sposób. Bądź dla innych transparentny, przejrzysty w tym, co robisz. Rozmawiaj o tym, konsultuj to, słuchaj uwag innych.

Bądź odpowiedzialny i kompetentny

1. Jasno określaj i wypowiadaj swoje zdanie na dany temat oraz swoje decyzje. Nie zasłaniaj się formalnymi uwarunkowaniami, decyzją zespołu ani innymi ogólnikami. Wyjaśniaj niedopowiedzenia, kontrowersyjne i drażliwe zagadnienia. Jasno ustalaj zadania, wymagania i zasady oceny.
2. Postrzegaj odpowiedzialność szeroko, w wielu aspektach. Odpowiedzialność w firmie dotyczy nie tylko wykonania swojej pracy i osiągnięcia oczekiwanych wyników. To też odpowiedzialność za ludzi, współpracowników, podwładnych, za ich rozwój osobisty, za wzajemne relacje, za kulturę w firmie. To odpowiedzialność za majątek powierzony w pracy do zarządzania, za pieniądze zainwestowane przez innych. To odpowiedzialność za rozwój firmy, za jej rentowność, konkurencyjność, innowacyjność.
3. Poznaj potrzeby swoich klientów, partnerów. Postaraj się zrozumieć uwarunkowania, w jakich funkcjonują, i problemy, z którymi się zmagają. Proponuj rozwiązania, a nie tylko własne produkty i usługi. Buduj długoterminowe relacje oparte na odpowiedzialności i zaufaniu.
4. Rozwijaj swoje kompetencje, nie tylko przez zdobywanie wiedzy na uczelniach, na wykładach i z dobrych książek, ale też poprzez doświadczenia. Rozmawiaj z innymi, ucz się od nich, współpracuj i współdziałaj. Używaj całego zespołu pracowników, bo każdy ma silne i słabe strony. Jako przełożony częściej stawiaj pytania niż sugeruj gotowe rozwiązania.

Bądź wrażliwy, dostrzegaj życie dookoła. Życie to ludzie

1. Reaguj na potrzeby innych. Określ, jak chcesz pomagać, na jakich zasadach, komu, w jakich sytuacjach. Zaangażuj się w to, poświęć czas i środki.
2. Otwórz się. Mów o swoich uczuciach, emocjach, doświadczeniach, słabościach, niepowodzeniach. Narażasz się na ryzyko, że ktoś tym zamanipuluje, wykorzysta to do własnych celów – i czasami tak będzie. Jednak warto ryzykować, odsłaniać się, bo w ten sposób uzyskasz w relacjach z ludźmi dużo większe zrozumienie i zaangażowanie.
3. Stereotyp głosi, że w biznesie trzeba być twardym i silnym. Jeśli odsłonisz swoje prawdziwe „ja”, pokażesz swoje niedoskonałości, współpracownicy zobaczą, że jesteś człowiekiem jak inni, z różnymi ułomnościami. To ich zmotywuje do otwartości, do dzielenia się swoimi problemami, do współdziałania i okazywania wsparcia. Nie znaczy to, że mamy promować swoje słabości, ale w mądry sposób dzielić się nimi i wzajemnie się wspierać w udoskonalaniu.
4. Wrażliwość pozwala pełniej doświadczać życia, smakować je w pełni. Daje też większe poczucie satysfakcji.