Nasze Inspiracje

Czasopismo Nasze Inspiracje - Zainspiruj siebie i swoich bliskich

O czasopiśmie

Cel Naszych Inspiracji

Celem czasopisma jest przedstawienie w jak najprzystępniejszej formie wiedzy na temat kompleksowego zdrowia człowieka, promocja zdrowia fizycznego, emocjonalnego i duchowego oraz podkreślanie wagi relacji międzyludzkich, rodzinnych i małżeńskich, a nade wszystko potrzeby relacji z Bogiem. Czasopismo zaistniało, żeby zachęcać do spełnionego życia, dobrych wyborów i szukania praktycznych rozwiązań problemów.

O czym piszemy

Poruszane zagadnienia dotyczą wielu dziedzin życia codziennego: zdrowego stylu życia we współczesnym świecie, budowania silnych więzi w małżeństwie i rodzinie, przyjaźni, pracy, oraz relacji człowieka z Bogiem.

Nasi czytelnicy

Nasi czytelnicy reprezentują rożne zawody, wielu z nich to nauczyciele, pracownicy służby zdrowia, średni personel medyczny, pracownicy opieki społecznej oraz ci wszyscy, którzy chcą pracować i działać na rzecz dobra drugiego człowieka.