tajemnica-objawienia
Estera Wieja

Tajemnica Objawienia

Okno na świat
Czym jest kultura judeochrześcijańska? Mówimy o niej w kontekście korzeni kultury europejskiej, łączymy przede wszystkim z historią kościoła. Jednak w przeciwieństwie do wieków średnich, kiedy społeczności chrześcijańskie były kształtowane przez liturgię, dzisiaj tym, co buduje kościół, jest świadectwo wiary i miłości. Czy nasze wiara i miłość mają swoje zastosowanie w połączeniu tych dwóch kultur – judaizmu i chrześcijaństwa?

14 stycznia 1963 roku na Konferencji Chrześcijan i Żydów w Chicago spotkali się wielcy przywódcy dwóch różnych światów. Pastor Martin Luter King Jr., wierny naśladowca Jezusa i rzecznik pokoju w Jego imieniu, spotkał się z Abrahamem Heschelem, żydowskim teologiem, nauczycielem i działaczem społecznym. Wiara i miłość połączyły wtedy tych dwóch przywódców, by walczyć o lepsze jutro. Gdy dwa lata później razem uczestniczyli w marszu o prawa obywatelskie dla grup mniejszościowych, obaj odebrali ten akt jako wielkie wydarzenie duchowe. Heschel wypowiedział później pamiętne słowa, że ich nogi nie maszerowały, lecz się modliły. Bez użycia słów ich kroki były uwielbieniem dla jedynego Boga. Tego dnia ci dwaj słudzy Boga, Żyd i Chrześcijanin, zdali sobie sprawę, że są braćmi. Obaj tęsknili do Boga. Głosili, że modlitwa jest więzią, a nie prośbą. Jeden i drugi nawoływali, by być odbiciem Bożej chwały tu na ziemi.

Abraham Heschel, urodzony w Warszawie, po studiach w Berlinie w czasie wojny znalazł schronienie w Anglii, a później w Stanach Zjednoczonych. Wykładał na uczelniach wyższych, zajmował Katedrę Żydowskiej Etyki i Mistyki. Jednak przez całe życie bardziej od studiowania tekstów interesowała go duchowość i relacja z Bogiem. Jego praca doktorska pt. Prorocy, później rozszerzona i wydana w formie książkowej, opisuje nie tylko kontekst historyczny życia i misje powierzone biblijnym prorokom, ale skupia się także na ich psychice i relacji z Bogiem. Heschel opisał swój proroczy obraz Boga, który mówi, że nasz Stwórca nie tylko przybliża się do człowieka fizycznie – objawiając mu się i mówiąc do niego – ale przede wszystkim przybliża się psychoemocjonalnie, rozumiejąc ludzkie uczucia.

W najnowszej książce pt. Szabat Heschel tłumaczy, że wiara mojżeszowa to religia czasu. Priorytetowe potraktowanie czasu jest niepopularne w naszej cywilizacji technicznej, która skupiona jest przede wszystkim na przekształcaniu i ujarzmianiu przestrzeni. Heschel odwołuje się do czasu stworzenia, kiedy Pan Bóg określił, że to, co jest święte, to nie miejsce czy rzecz, ale czas – dzień szabatu.

Najbardziej imponującą książką autora jest nieoceniona Bóg szukający człowieka. To dzieło jego życia. Rozdział po rozdziale możemy nie tylko poznawać fundamenty wiary starotestamentowej. Książka pokazuje, w jaki sposób myśl staje się wiarą, a wiara staje się sednem całego naszego jestestwa. Biblia jest naszym najważniejszym połączeniem z niebiańskim Ojcem. Nigdy się nie zmienia, ale też nigdy nie powszednieje. Heschel rozumie, że Boże Słowo jest żywe. Tłumaczy, czym naprawdę jest Boża chwała, jak rozumieć bojaźń, czym jest objawienie i dlaczego często nie umiemy go opisać. Konfrontuje problem, jakim jest postawa neutralności i wyjaśnia, jaką jest przeszkodą w przeżywaniu Bożego objawienia. Nauczanie Heschela skupia się wokół jasno określonego celu: w życiu duchowym nie chodzi o zrozumienie jak największej ilości faktów, ale przeżycie świętych momentów z Bogiem.