korespondencja-z-jerozolimy
Estera Wieja

Olej namaszczenia

Korespondencja z Jerozolimy

Bóg wybrał ziemię izraelską na miejsce zamieszkania swojego ludu. Pismo Święte mówi o ogromnych bogactwach, które rodzi ta ziemia. Z Biblii dowiadujemy się, że zawsze tam występowały: oliwa z oliwek, a także wiele rodzajów zbóż, owoców, kwiatów i innych roślin. Wymieniane są one w prawie każdej księdze biblijnej.

Obfitość tej ziemi nie skończyła się razem z czasami biblijnymi. Dziś Izrael eksportuje na cały świat nie tylko kwiaty i pomarańcze. Ma do zaoferowania coś bardzo istotnego dla nas, chrześcijan. Wśród skarbów Izraela są produkty o bogatej historii, która sięga czasów starotestamentowych. Nie chodzi jednak tylko o ich pochodzenie. Dużo ważniejsze jest ich znaczenie i zastosowanie.

W Księdze Wyjścia czytamy o Bożym przykazaniu, aby sporządzać oleje namaszczenia – uświęcenia: I rzekł Pan do Mojżesza te słowa: A ty weź sobie najprzedniejszych wonności: Pięćset łutów wybornej mirry, wonnego cynamonu połowę tego, czyli dwieście pięćdziesiąt łutów, i wonnej trzciny dwieście pięćdziesiąt łutów, i kasji pięćset łutów według sykla świątynnego, i jeden hin oliwy z oliwek. Zrobisz z tego święty olej do obrzędowego namaszczania, wonną mieszaninę, tak jak się sporządza wonności; będzie to święty olej do namaszczania (Ks. Wyj. 30:22–25). Sam Bóg spisał skład i procedury sporządzania pachnących olejków do konkretnych celów. To niezwykłe, że w XXI w. możemy znaleźć w Izraelu olejki sporządzone według tej właśnie receptury. Możemy używać ich do tych samych celów – aby udzielać namaszczenia.

Istota namaszczenia

Biblijne namaszczenie olejkiem było integralną częścią ordynowania danej osoby do sprawowania funkcji kapłańskiej. Olejki te służyły też do namaszczania przedmiotów w Świątyni: Skrzyni Przymierza, ołtarza, stołu czy przyborów świątynnych. Głównym tego celem było ich uświęcenie: Poświęcisz je i będą świętością nad świętościami (w. 29), staną się HaKodesh – najświętsze.

Inny fragment biblijny opisuje namaszczenie młodego chłopaka, który pasł trzody swojego ojca i został najsłynniejszym królem Izraela: Wtedy wziął Samuel róg z olejem i namaścił go w gronie jego braci; i od tego dnia Duch Pański spoczął na Dawidzie i pozostał na nim nadal, Samuel zaś powstał i poszedł do Ramy (1 Sam. 16:13). Olej pełen niezwykłego aromatu miał ogromną wartość: wskazywał na biblijny nakaz namaszczenia i oddzielenia – aby być świętym, oddzielonym dla Boga. Drogocenny był on także ze względu na produkty, z jakich powstał: mirrę, cynamon, nard, różę Szaronu, kadzidło, lilię. Słowo Boże wymienia je wszystkie. Również naczynia, w których oleje były przechowywane, miały ściśle określone kształty i były niezwykle wartościowe. Dziś można je zobaczyć w muzealnych zbiorach pochodzących z wykopalisk w Ziemi Świętej.

Oleje namaszczenia wskazują na wiarę w moc Bożego Słowa i tego, co Jezus może dzisiaj uczynić dla każdego człowieka

Nowotestamentowe namaszczenie olejem

Olejki namaszczenia produkowane w Izraelu nadal powstają na bazie oliwy z oliwek. Przypominają nie tylko o czasach starotestamentowych. Podkreślają też Boży nakaz obowiązujący dzisiaj wszystkich, którzy są naśladowcami Jezusa. W Nowym Testamencie czytamy, że mamy wykorzystać oliwę namaszczenia, kiedy modlimy się o uzdrowienie chorego: Choruje kto między wami? Niech przywoła starszych zboru i niech się modlą nad nim, namaściwszy go oliwą w imieniu Pańskim. A modlitwa płynąca z wiary uzdrowi chorego i Pan go podźwignie; jeżeli zaś dopuścił się grzechów, będą mu odpuszczone (Jakuba 5:14–15). Ten widoczny akt ma kierować nasze oczy na to, co dzieje się w rzeczywistości duchowej.

Aż w trzech Ewangeliach czytamy, że Pan Jezus przed ukrzyżowaniem przyjął z rąk Marii namaszczenie pachnącym olejkiem. Rozbiła ona alabastrowe naczynie i całą, bardzo drogocenną zawartość wylała na stopy Chrystusa (Ew. Mat. 26:6–13; Ew. Mar. 14:3–9; Ew. Jana 12:1–8). Ten akt namaszczenia został przez Pana Jezusa przyjęty!

Podobne wonne maści i olejki namaszczenia produkuje się obecnie w Izraelu. Są one błogosławieństwem dla świata, ponieważ nie dotyczą tylko samej kultury czy historii narodu wybranego. Używane w sposób określony w Piśmie Świętym przez samego Boga, mają głębokie znaczenie: przypominają nam o konieczności życia w oddzieleniu od zła – w świętości.

Oleje namaszczenia wskazują także na przyszłość, która kształtowana jest wiarą w moc Bożego Słowa i tego, co Jezus może dzisiaj uczynić dla każdego człowieka. Przez wiarę jesteśmy uzdrawiani, przez wiarę jesteśmy powołani do uświęconego życia i przez wiarę możemy czynić większe rzeczy niż apostołowie. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto wierzy we mnie, ten także dokonywać będzie uczynków, które Ja czynię, i większe nad te czynić będzie; bo Ja idę do Ojca (Ew. Jana 14:12).

O oleje namaszczenia troszczono się od momentu ustanowienia tego przepisu przez Boga. Dbali o nie królowie i kapłani. Dziś do troski o duchowe namaszczenie powołani są wszyscy, o których Boże Słowo mówi, że są dziećmi Króla. Namaścić chce nas sam Duch Święty, ponieważ jesteśmy nazwani królewskim kapłaństwem (1 Piotra 2:9).