twoja-postawa-ma-wplyw
Mateusz Wójcikiewicz

Twoja postawa ma wpływ

Lider
Jedno ze zdań, które często padają w społecznej ocenie trudnych sytuacji, to powszechnie znane stwierdzenie: „Ja nie mam na to wpływu”. Takie stanowisko, nie bez uszczypliwości, uważane jest nawet za naszą cechę narodową. Wydaje się, że można taką tezę postawić, gdyż nie od dziś stosuje się podobne wymówki tłumaczące brak działania. Sądzimy, że do rozwiązania sytuacji potrzeba odpowiedniej osoby, ale „na pewno nie mnie”. Jeśli ten tok myślenia utrzymamy, będziemy szukali samych specjalistów i wiele spraw pozostawimy nierozwiązanych. Tymczasem nasza postawa może mieć zauważalny wpływ.

Działanie specjalisty może w wielu przypadkach znacznie ułatwić rozwiązanie sytuacji. Jednak najczęściej problemy, które nas spotykają, wymagają od nas aktywnego, zdecydowanego działania. To bardzo ważna kwestia, którą warto podkreślić. Nasza aktywność i odwaga w działaniu, poprzedzone modlitwą, mogą przynieść rozwiązanie, o którym marzymy, a które wydaje nam się nieosiągalne.

Twoja postawa jest decyzją

Nasza postawa może demotywować albo inspirować. To dlatego charyzmatyczni przywódcy mają największy potencjał i mobilizują największe grupy. Chrześcijanin powinien być charyzmatyczny – powinien wywierać wpływ. Ta cecha jest bardzo pożądana w społeczeństwie. Biblia zachęca nas do porzucenia bierności, podejmowania dobrych decyzji, tak abyśmy naszym zachowaniem zachęcali innych do działania. Możemy mieć dobry wpływ – poprzez własną postawę. Przykładem takiej osoby był Józef opisany w Starym Testamencie. Postawiony nieraz w tragicznej sytuacji, rozumiał znaczenie bojaźni przed Bogiem oraz istotę dobrego wpływu. Ostatecznie z jego zdaniem liczono się nawet na dworze faraona.

Bierność w każdej z dziedzin życia pozostawia pustkę, którą może zapełnić ktoś inny

Możesz mieć wpływ

To, czy zaczniemy działać czy pozostaniemy bierni, jest naszym wyborem. Musimy się jednak liczyć z tym, że bierność w każdej z dziedzin życia pozostawia pustkę, którą może zapełnić ktoś inny. Niewielu ludzi uświadamia sobie, że wskutek własnej bierności oglądają później złe następstwa, które boleśnie dotykają ich życia. Nasze działania oczywiście nie mają być pochopne, jednak nie możemy być bierni. Jeden z cenionych autorów książek, Bill Johnson, trafnie zauważa: „Jeżeli jakieś dziedziny życia społecznego uznajemy za ciemne, np. politykę, edukację czy media, to unikamy odpowiedzialności za nie. Przez to stają się one jeszcze ciemniejsze. Zapominamy, że cechą Bożego światła jest rozprzestrzenianie się. Jeżeli nas, chrześcijan, brakuje w tych dziedzinach życia społecznego, to znaczy, że oddajemy je ciemności”. Naszą odpowiedzią powinno być zaangażowanie w różnorodne sfery społeczne – w te dziedziny, w których chcemy oglądać dobre zmiany.

Modlitwa początkiem dobrych zmian

Jezus poprzedzał modlitwą wszystkie swoje decyzje i działania. Doskonałym tego przykładem jest powołanie dwunastu uczniów – przed ich wybraniem modlił się całą noc (zob. Ew. Łuk. 6:12). To samo odnosiło się do przekazania im mocy i autorytetu. Ta podstawowa zasada pomoże nam nauczyć się mądrze działać, ponieważ potrzebujemy omawiać sprawy z Bogiem i pytać Go o zdanie. Jezus pokazał uczniom, jak się modlić. Przypominał im także, aby wyrażali prośby Bogu w Jego imieniu. Niesamowity obraz mocy modlitwy pokazuje historia Eliasza, który, nie chcąc się zgodzić na otaczającą rzeczywistość, zaczął się modlić (zob. Jakuba 5:17–18). Widząc postawę Eliasza Bóg dokonał zmian, które z ludzkiego punktu widzenia były niemożliwe.

Możemy także budować i wzmacniać relacje wszędzie tam, gdzie widzimy dobre inicjatywy, dobrze wyznaczoną drogę

Sedno w budowaniu relacji

Człowiek żyje w różnych grupach społecznych, wspólnotach. Podstawą dobrego funkcjonowania każdej zbiorowości jest budowanie relacji. Możemy być tymi, którzy zapoczątkują dobre zmiany. Bóg chce działać poprzez nas, ludzi, w miejscach, które wymagają zmiany. Możemy także budować i wzmacniać relacje wszędzie tam, gdzie widzimy dobre inicjatywy, dobrze wyznaczoną drogę. Jezus przebywał wśród uczniów, spożywał z apostołami wspólne posiłki, tłumaczył im wiele kwestii, by poznali plany Ojca. To dla nas dobra wskazówka, abyśmy tam, gdzie przebywamy, budowali relacje. Spotykamy się z różnymi potrzebami i potencjałem ulokowanym w ludziach. Dlatego każda zbudowana relacja to także możliwość dobrego wpływu.

Postawa miłości i szacunku

Jezus znalazł się w ciekawej sytuacji dotyczącej faryzeuszy i saduceuszy. Grupy te pozostawały ze sobą w konflikcie religijnym i politycznym. Jezus uciszył jedno ze środowisk (saduceuszy). Możemy się domyślać, że dla faryzeuszy było to komfortowe. Gromadząc się wokół Jezusa, liczyli z pewnością na zdecydowaną krytykę oponentów: Lecz gdy faryzeusze usłyszeli, że [Jezus] zamknął usta saduceuszom, zgromadzili się wokół Niego (Ew. Mat. 22:34). Jeśli jedno środowisko staje w miejscu pogardy wobec innej grupy, Jezus odpowiada na to: Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego (Ew. Mat. 22:39).

Jezus przypomniał, że najważniejszym przykazaniem jest kochać Boga, jednak równie ważne jest obdarzać miłością innych ludzi, także tych, z którymi się nie zgadzamy. Te zasady i dzisiaj są pomocne w konsekwentnym budowaniu relacji. Budowanie trwałych relacji przyczynia się również do zmiany postaw w naszym otoczeniu.

Dobry wpływ ma miejsce wtedy, kiedy poprzedza go odpowiednia postawa

Pozycja wpływu

Lider to nie tylko osoba, która zajmuje przywódcze stanowisko. To osoba, która czuje się odpowiedzialna. Każdy z nas może być liderem, jeśli tylko posiądziemy cechy lidera. Ważna jest świadomość, że Bóg pragnie widzieć w każdym z nas lidera. Odpowiedzialny lider kieruje się zasadą, którą wyznaczył jeden z największych przywódców Izraela, król Dawid. Niech jego modlitwa stanie się naszą zasadą postępowania na co dzień: Serce czyste stwórz we mnie, o Boże. A ducha prawego odnów we mnie! (Psalm 51:12).

W Piśmie Świętym znajdziemy wiele przykładów pozycji wpływu. Bóg zawsze oczekuje, by to był dobry wpływ. Jednak dobry wpływ ma miejsce wtedy, kiedy poprzedza go odpowiednia postawa. Dokładnie tak, jak bycie liderem poprzedza nauka cech dobrego lidera: branie odpowiedzialności, myślenie kategoriami „znajdę sposób”, odważne działanie i monitorowanie własnych decyzji, mierzenie rezultatów, niezrzucanie na innych winy za niepowodzenia. Jeśli będziemy wytrwale do tego dążyć, staniemy się osobami, które będą zmieniały rzeczywistość.