prawdziwy-obraz-boga
Henryk Wieja

Prawdziwy obraz Boga

Sam na sam

Wysławiajcie Pana, albowiem jest dobry, albowiem na wieki trwa łaska Jego! (Psalm 136:1). Te słowa są najczęściej przytaczanym nawoływaniem ludu Bożego do uwielbienia Boga, używanym w całej Biblii. Dwa krótkie, ale jakże fundamentalne stwierdzenia zarazem mówią prawdę o Bogu i są wyrazem posiadania prawdziwego obrazu Boga. Ilekroć ludzie wołali, śpiewali lub wykrzykiwali te słowa, brzmiały one niczym zaproszenie, a Boża chwała zstępowała i wszystko ulegało zmianie.

Pan Bóg jest zawsze dobry. Zawsze, w każdym momencie. Bóg zawsze jest w dobrym nastroju. Słowo Boże mówi: u Niego nie ma żadnej odmiany ani nawet chwilowego zaćmienia (Jakuba 1:17b). Całość tego wersetu opisuje dobroć Boga. Nawet jeżeli się On gniewa, to jest to chwila, mgnienie oka. Zaś Boża życzliwość, miłosierdzie i łaska, czyli niezasłużona przychylność, są wieczne.

To, jaki mamy obraz Boga, jest kluczowo ważnym, ogromnie istotnym czynnikiem, który decyduje w naszym życiu o wszystkim. Dotyczy naszego samopoczucia, poczucia bezpieczeństwa, ufności i pragnienia szukania Bożej Obecności. Prawdziwy obraz Boga pełnego miłości do człowieka kształtuje w nas tęsknotę do szukania Jego Obecności, pragnienie Jego bliskości. Ten prawdziwy obraz pomaga nam również poznawać, co porusza serce Boga. Natomiast fałszywy obraz Boga otwiera nasz umysł na kłamstwa i jest legalnym zaproszeniem dla Bożego przeciwnika, szatana, ojca kłamstwa. Gdy nie znamy prawdziwego obrazu Boga, szatanowi bardzo łatwo udaje się napełnić nas lękiem, poczuciem beznadziei, strachem, skoncentrowaniem na sobie w formie użalania się nad sobą. W konsekwencji, jako oskarżyciel, przeciwnik czyni nas swoimi zakładnikami w oskarżaniu Boga, siebie samych i innych ludzi.

Przekonanie o dobroci Boga i ogromie Jego łaski oraz doświadczanie ciągłych przejawów Jego niezasłużonej przychylności i życzliwości sprawiają, że bez względu na to, co się wydarzyło, zawsze mamy pełną ufności odwagę. Chcemy do Boga przychodzić jak dzieci do dobrego Ojca, by znaleźć się w Jego Obecności. Bez względu na to, jak nabroiliśmy, nie chcemy ukrywać się przed Nim, ale szukamy w Nim pociechy, uleczenia, przebaczenia, korekty i pouczenia.

Dopóki pierwszy człowiek, Adam, miał prawdziwy obraz Boga, nie musiał się przed Nim ukrywać ani Go unikać. Dopiero, gdy szatanowi udało się zafałszować obraz Boga w umyśle Adama, odwrócić jego uwagę od Boga, podważyć Bożą niezachwianą miłość i dobroć – doprowadziło to Adama do izolacji i strachu przed spotkaniem z Bogiem. Nie inaczej jest dzisiaj.

Prawdziwy obraz Boga sprawia, że nie ma w nas lęku przed Nim. Gdy zgrzeszymy, odczuwamy smutek, który jednak przybliża nas do Boga, abyśmy przyjęli przebaczenie i pociechę. Natomiast fałszywy obraz Boga napełnia nas lękiem i strachem, powoduje, że wierzymy w kłamstwa. Sprawia, że zadajemy ból sercu Boga, przypisując Mu działania i motywy, które są Mu obce.

Pan Jezus jest prawdziwym obrazem Boga Ojca, wierną kopią Jego Istoty. Boga nikt nigdy nie widział, lecz jednorodzony Bóg [Jezus Chrystus] […] objawił Go (Ew. Jana 1:18). Sam Jezus Chrystus powiedział: Kto mnie widział, widział Ojca (Ew. Jana 14:9b). Jeśli mamy obraz Boga inny niż ten objawiony w Jego Synu, Jezusie Chrystusie, to szatanowi udało się nasz obraz Boga wypaczyć i zafałszować. Pamiętajmy, że tylko Duch Chrystusa – Duch Synostwa – kształtuje w nas prawdziwy obraz Boga Ojca. Warto w modlitwie prosić: Duchu Święty, przyjdź i objaw mi miłość Boga Ojca. Zaprowadź mnie pod krzyż, bym spotkał się tam z Chrystusem. Przepędź lęk i strach. Przyjdź z ukojeniem, którego mogę doświadczyć w mocnych ramionach Ojca. Uczyń mnie głuchym na kłamstwa szatana. Ulecz moje skołatane serce, wypełnij je swoim pokojem. Panie Jezu, dziękuję, że przyszedłeś objawić nam Ojca.