komu-zaufasz
Henryk Wieja

Komu zaufasz?

Sam na sam
W Starym Testamencie czytamy o historii oblężenia Jerozolimy przez asyryjskiego króla Sancheryba za rządów króla Hiskiasza. Król Hiskiasz dodawał otuchy ludziom, zachęcał ich, aby trwali w zaufaniu do Boga i nie podejmowali dialogu z wrogiem. Natomiast król Sancheryb cynicznie podważał to zaufanie i nawoływał: „Na czym opieracie swoją ufność? Czy wierzycie, że wasz Bóg może wam pomóc?”. Liczył na ignorancję słuchaczy i na fakt, że nie ma w nich takiej wiary, aby ufać Bogu.

Kto nigdy nie zawiedzie?

W czym lub w kim pokładasz ufność, kiedy napotykasz trudności w swoim życiu? Czego lub kogo jesteś pewien, że cię nie zawiedzie? Co lub kto daje ci poczucie bezpieczeństwa: ludzie, lekarze, stan konta bankowego, posiadanie dobrej pracy lub pozycji społecznej?

Słowo Boże mówi, że Bóg bardzo ceni sobie zaufanie ze strony człowieka. Więcej, zachęca każdego człowieka, by z zaufania Mu nie rezygnować, by się nie poddawać, bo Bóg pragnie każdemu pomóc, a nawet wynagrodzić ufność pokładaną w Nim. Bóg pragnie wynagrodzić tych, którzy chcą i potrafią Mu zaufać. Słowo Boże zachęca nas: Nie porzucajcie więc ufności waszej, która ma wielką zapłatę (List do Hebr. 10:35).

Bóg chce do nas mówić. Pragnie, byśmy słyszeli Jego głos. Chce, byśmy w oparciu o Jego obietnice Mu ufali. I pragnie wynagrodzić naszą ufność

Ponieważ napisano…

W kwestii zaufania Bogu ważne jest to, jaki obraz Boga nosimy w swoim sercu i czy znamy Go osobiście, by móc Jemu zaufać. Czy wiesz, komu zaufałeś? Słowo Boże mówi, że lud tych, którzy znają swojego Boga, umocni się i będą działać (Ks. Dan. 11:32b). Co robisz, gdy wróg poważa twoje zaufanie do Boga? Przeciwnik Boga, szatan, niezmiennie od samego początku podważa Słowo Boga, kwestionuje i podaje w wątpliwość każde Jego Słowo: „Czy Bóg rzeczywiście tak powiedział?”. Diabeł dobrze wie, że Bóg ma upodobanie w ludziach, którzy potrafią Mu zaufać. Dlatego właśnie szatan uczyni wszystko, aby tę ufność podważyć lub wręcz zniszczyć. Nie ma nic gorszego niż prowadzić w swoim umyśle dialog z przeciwnikiem Boga, nie znając tego, co Bóg nam, ludziom, obiecał. Gdy Pan Jezus był kuszony przez szatana, za każdym razem powoływał się w odpowiedzi na Boże Słowo. Mówił: „NAPISANO…”. Czy wiesz, co jest napisane w Piśmie Świętym? Czy znasz Boże obietnice, potrafisz powołać się na to, co Bóg ci obiecał, i na tym oprzeć swoją ufność?

Zaufanie oparte na obietnicach

Boże obietnice pomagają nam ufać Bogu w trudnym czasie. Wytyczają one przed nami perspektywę Bożej wierności i Jego dobrych zamierzeń oraz Jego przychylności. Musimy wszakże pamiętać o czynniku czasu i o tym, że spełnienie obietnicy może być oddalone w czasie. Słowo Boże mówi wręcz, że przez wiarę i cierpliwość dziedziczymy obietnice (List do Hebr. 6:12b).

Pan Jezus powiedział o swoich naśladowcach: głosu mojego słuchają i Ja znam ich, a oni idą za mną. I Ja daję im żywot wieczny […] i nikt nie wydrze ich z ręki mojej (Ew. Jana 10:27–28). Bóg chce do nas mówić. Pragnie, byśmy słyszeli Jego głos. Daje nam wiele obietnic. Chce, byśmy w oparciu o te obietnice Mu ufali. I pragnie wynagrodzić naszą ufność. Pan Jezus zachęca nas: Ufajcie, Ja zwyciężyłem świat (Ew. Jana 16:33). Potrzebujemy zatem cierpliwości, wytrwania, odporności na przeciwności życia oraz rozpoznania, co jest działaniem Bożego przeciwnika. Gdy postanawiamy zaufać Jezusowi, On wkracza w trudną sytuację i rozprawia się z przeciwnikiem, nawet bez naszego udziału. Dlatego warto zadać sobie pytanie: Czy umiem na sto procent zaufać Jezusowi?